dissabte, 7 de maig del 2022

22/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

22. Vilopriu 15 (2021-14.1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma triangular, amb les arestes romes, de 35 x 30 x 18 cm les bases x 15 cm l’altura (si no és un error per 75, devia estar força enterrada), amb inscripcions referents a Gaüses (“GAH” i “USAS”) a les cares NO i O respectivament i a Colomers (“COLOMs”) a la cara E, situada en terrenys de vinyes i ravebleda d’Esteve Domènech de Colomers, a uns 15 m a l’E del camí veïnal del Pont de Ramema a Gaüses, a uns 350 m de Vilopriu 13 (Vilopriu 14 no s’ha trobat ni s'ha documentat fins el 2017) en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu només la carretera de l’Estartit a Sant Jordi Desvalls al S.

Gener de 2017: situada al camí que puja de la GI-633 al Molí, això és, en el trencant de Gaüses, es troba una mica trencada de la part superior, i s’hi reconeix, o intueix, ja que hi falta algun fragment, “COLOMES” (per Colomers) a la cara S, i “GAHU” i “SAS” (per Gaüses) a les cares N i O respectivament.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular (per triangular), de 40 x 20 cm les bases x 75 cm d’altura, amb les inscripcions “COLOM.s” i “GAH” (pensant-la de base rectangular en lloc de triangular, es perd una inscripció) a les seves cares, situada a uns 49 m al N de la intersecció de les carreteres GI-633 i GIV-6233, en línia recta des de Vilopriu 14.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497716.7 i Y: 4659221.3

Graus: 42.08506470,2.97239298

Entre Vilopriu 15 i Vilopriu 15 bis, la línea és interior a la línea cadastral, que passa més a l’O.
Desembre de 2021: V15