divendres, 29 d’abril de 2022

21/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

21. Vilopriu 14 (2021-inexistent.1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita no contemplada.

Gener de 2017: fita trobada per l'alcalde seguint la línia cadastral al S del Molí, en un bosquet, a uns 15-20 metres al SO d’un camp allargat, porta les inscripcions “COLO” i “MES” (per Colomers), a les cares S i E respectivament, i “GAHU.S” (per Gaüses), a la cara N.

Juliol de 2021: notificada per l'alcalde al servei de l’Institut Cartogràfic, amb la conseqüent visita in situ per a la rectificació de la proposta d’Acta, es troba situada al cim de la pineda de davant l’inici del camí de Sobirànigues i mostra, a més de les inscripcions referides a Colomers i a Gaüses, dues línies a la part superior indicant les direccions del terme cap al N i l’O.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 30 x 20 x 20 cm les bases x 30 cm d’altura, amb les inscripcions “MES”, “COLO” i “GAHVS” a les seves cares, situada al sud de la Garriga petita (erròniament, perquè és al sud del Molí), a uns 86 m al N del marge N de la carretera GI-633, en línia recta des de Vilopriu 13.

Coordenades provisionals UTM ETRS89 31N: X: 497879.2 i Y: 4659328.4

Graus: 42.08602976,2.97435736


Desembre de 2021: V14

divendres, 22 d’abril de 2022

20/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

20. Vilopriu 13 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma triangular, de 25 x 20 x 35 cm les bases x 80 cm l'altura, amb les inscripcions “GAHU” i “SAS” (per Gaüses) a les cares N i O respectivament i “COLoMs” (per Colomers) a la cara SE, situada a la carena del Puig del Molí, al límit de dues pinedes de Josep Castelló de Colomers i Rafaela Massot de Sant Jordi Desvalls respectivament, a uns 200 m de Vilopriu 12 en línia recta, que no es veu, i des d’on no es veu cap accident geogràfic per impediment dels arbres.

Anys setantes: recordo una pedra termenera, no sé si de parcel·la privada o de terme, amb la part superior arrodonida.

Febrer de 2017: no és com la que recordava, que em semblava de parcel·la privada, però localitzada al Molí, entre Gaüses i Colomers, de tres cares i amb les inscripcions “GAHU” al N, “SAS” a l’O i “COLMS” al SE, i s’intueix la línia de terme gravada en la seva part superior.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 20 x 30 x 35 cm les bases x 70 cm d’altura, amb les inscripcions “SAS”, “COLMS” i “GAHU” a les seves cares, situada a la Garriga petita (erròniament, perquè es tracta del Molí), a uns 4 m a l’O d’un sender, en línia recta des de Vilopriu 12.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497809.8 i Y: 4659561.9

Graus: 42.08813259,2.97351736
Desembre de 2021: V13

divendres, 15 d’abril de 2022

19/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

19. Vilopriu 12 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 18 x 25 cm les bases x 45 cm l’altura, amb les inscripcions “COLO” i “MES” (per Colomers) a les cares S i E respectivament (s’obvia una inscripció de la cara N que sembla dir “GAHUS”, per Gaüses, així com dues línies superiors indicant la direcció del terme en aquest lloc), situada al peu d’una paret de pedres que separa les pinedes de Josep Quintana de Colomers i Pere Ribas de Sant Jordi Desvalls, a uns 200 m de Vilopriu 11 en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu Ultramort al SE i el riu Ter al S.

Gener de 2017: recerca infructuosa per la feixa superior d’una pineda des del camí carener que arrenca a O de Vilopriu 11, fins a arribar, amb moltes dificultats per la brossa vegetal, sobre el punt d’intersecció a escaire de dues parets de pedra seca d’uns 2 m d’altura on, segons cadastre, s’escauria la fita.

Juny de 2021: després d'altres intents no reeixits tampoc, trobada molt emboscada i embrossada a la feixa inferior al carener, al peu de la intersecció a escaire de dues parets d'uns 2 m d’altura que aquest cop m’he decidit a baixar per un desmunt una mica anterior, força malmesa, amb inscripcions que fan referència a Colomers (“COLO” i “MES”) en les cares S i E respectivament i a Gaüses (s’intueix “GAHU”) a la cara N, i amb dues línies assenyalant les direccions N i O del terme en la seva part superior.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: sense localitzar en els treballs tècnics previs i aportada per l’alcalde, fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular, de 18 x 20 cm les bases x 45 cm d’altura, amb les inscripcions “COLO” i “MES” a les seves cares (s'obvia la inscripció referida a Gaüses en una tercera cara), situada al SE de les Closes (erròniament per l’E del Molí), al peu d’un antic talús de pedra i de difícil accés, en línia recta des de Vilopriu 11.

Coordenades UTM ETRS89: X: 498013.4 i Y: 4659634.8

Graus: 42.08878971,2.97597893


Juny de 2021: V12 emboscada i embrossada al peu d’un mur


Desembre de 2021: V12


divendres, 8 d’abril de 2022

18/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

18. Vilopriu 11 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma triangular, de 25 x 25 x 22 cm les bases x 40 cm altura, amb les inscripcions “GAHU” al NE i “SAS” al NO (que fan referència a Gaüses) i “COLM~s” (per Colomers) al S, situada al marge S d’un camí de treball, en el punt d’intersecció de tres propietats, una pineda de Joaquima Fons, un erm de Josep Colomes i un olivet de Josep Batllori, tots de Colomers, a uns 100 m de Vilopriu 10 en línia recta, que no es veu, i d’on es veu l’ermita de Nostra Senyora dels Àngels al SO i la Mare de Déu del Mont al NO.

Gener de 2017: a dalt de tot del Falguerís, en un caminet de l’O, es tracta d’una pedra de tres cares, molt malmesa, amb les inscripcions “GAHU” i “SAS” (per Gaüses) a les cares N i O, respectivament, i -s’intueix- “COLMS” (per Colomers) a la cara S, amb dues línies assenyalant les direccions S i E del terme en la seva part superior.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 25 x 25 x 25 cm les bases x 50 cm d’altura, amb les inscripcions “SAS”, “COLMS” i “GAHU” a les seves cares i amb la gravació de la direcció d’aquest tram de la línia de terme a la seva part superior, situada a l’E de les Closes (erròniament pel Falguerís), al marge sud d’un sender, en línia recta des de Vilopriu 10.

Coordenades UTM ETRS89: X: 498004.4 i Y: 4659821.3

Graus: 42.09046940,2.97586947


Desembre de 2021: V11

divendres, 1 d’abril de 2022

17/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

III. OEST

17. Vilopriu 10 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma triangular, amb les arestes romes, de 22 x 25 x 35 cm les bases x 24 cm l’altura, sense inscripcions (erròniament, com veurem tot seguit), situada al costat S d’un camí carreter de Colomers a Gaüses, al límit d’un terreny erm de Joaquim Pons de Colomers i d’un olivet de Ramon Roura de Colomers, a uns 1000 m de Vilopriu 9 en línia recta, que no es veu, i d’on es veu el riu Ter al S i l’ermita de Nostra Senyora dels Àngels al SO.

Juny de 2021: a dalt de tot del Falguerís, al començament O de la calçada romana, al seu marge S, uns 25 metres en direcció a Colomers, amb dues línies assenyalant les direccions N i O del terme en la seva part superior.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 22 x 25 x 25 cm les bases x 24 cm l’altura, amb la gravació de la direcció d’aquest tram de la línia de terme a la seva part superior, situada a uns 5 m al S del marge S d’un camí carreter de Colomers a Gaüses (pren de referència el camí superior a la calçada romana) en línia recta de Vilopriu 9.


Coordenades UTM ETRS89: X: 498131.6 i Y: 4659803.4

Graus: 49.09030850,2.97740761

Entre Vilopriu 9 i Vilopriu 10, la línea és exterior a la línea cadastral, que passa més a l’E.Juny de 2021: V10Desembre de 2021: V10