dilluns, 30 de maig de 2022

25/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

25. Vilopriu 17 (2021-1927)-Sant Jordi 1 (2009-1927)

Vilopriu 17
Delimitació de 3 d’abril de 1927 amb Vilopriu: fita comuna als tres termes de Colomers, Vilopriu i Sant Jordi Desvalls, no monumentada, al punt de trobada de l’eix d’aigües de la riera de Diana amb l’eix del camí del Pla de Roda, a uns 5 m al NE d’una fita auxiliar.

Fita auxiliar: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, amb la part superior corbada, de 20 x 12 cm les bases x 30 cm altura, situada a uns 30 m al SE de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls i a uns 50 m a l’E de Can Lari, en un terreny sembrat de cols de Damià Ferrer de Vilopriu, i a uns 200 m de Vilopriu 16, en línia recta pel camí més curt a trobar la riera de Diana i per la riera fins a Vilopriu 17, i des d’on es veu Colomers a l’E i Sant Llorenç de les Arenes al S.

Gener de 2017: hi ha una passera d’obra i no hi ha cap pista de la fita auxiliar.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita comuna als tres termes de Colomers, Vilopriu i Sant Jordi Desvalls, no monumentada, situada al punt d’intersecció entre l’eix d’aigües corrents de la riera de Diana i el camí del Pla de Roda, provinent per l’eix de la riera de Diana des de la normal baixada des de Vilopriu 16 fins a l’eix de la riera. Ni rastre de la fita auxiliar monumentada.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497535.4 i Y: 4658567.7

Graus: 42.07917748,2.97020367


Sant Jordi 1
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Sant Jordi Desvalls: fita comuna als tres termes de Colomers, Sant Jordi Desvalls i Vilopriu, no monumentada, al punt de trobada de l’eix d’aigües de la riera de Diana amb l’eix del camí del Pla de Roda, a uns 5 m al NE d’una fita auxiliar.

Fita auxiliar: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, amb la part superior corbada, de 20 x 12 cm les bases x 30 cm l’altura, situada a uns 30 m al SE de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls i a uns 50 m a l’E de Can Lari, en un terreny sembrat de cols de Damià Ferrer de Vilopriu, i des d’on es veu Colomers a l’E i Sant Llorenç de les Arenes al S.

Acta de Delimitació de 28 de gener de 2009 amb Sant Jordi Desvalls: fita comuna als tres termes de Colomers, Sant Jordi Desvalls i Vilopriu, no monumentada, situada al punt d’intersecció entre l’eix d’aigües corrents de la riera de Diana i l’eix del camí del Pla de Roda. Ni rastre de la fita auxiliar monumentada.

Coordenades UTM ED50 31T: X: 497628.8 i Y: 4658772.4
Coordenades reconvertides a UTM ETRS89 31N: X: 497535.371 i Y: 4658567.662

Graus: 42.07917714,2.97020332

Gener de 2017: hi ha una passera d’obra i no hi ha cap pista de la fita auxiliar.A la intersecció d’aquest pas amb l’eix de la riera de Diana, es troba V17-SJ1

dissabte, 21 de maig de 2022

24/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

24. Vilopriu 16 (2021-1927)Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 15 x 30 cm les bases x 75 cm l’altura, amb les inscripcions “COLM” (per Colomers) a la cara E i “GAHUS” (per Gaüses) a la cara O, situada a uns 50 m a l’E de la carretera de Sant Jordi Desvalls-l’Estartit, al límit d’un terreny sembrat de blat amb un altre de blat de moro, de Josep Ballell i de Josep Quintana (respectivament?), ambdós de Colomers, a uns 150 m de Vilopriu 15 (Vilopriu 15 bis en aquesta relació) en línia recta -la qual travessa la carretera de Sant Jordi Desvalls-l’Estartit-, que no es veu, i des d’on es veu l’ermita de Nostra Senyora dels Àngels al SO i Sant Jordi Desvalls, entre arbres, a l’O.

Febrer de 2017: desclavada en un munt erm entre dos camps, a uns 20 metres del torrent de Diana, amb les inscripcions “GAHU” (per Gaüses) a la cara O i “COLM” (per Colomers) a la cara E, s’ha fet clavar de nou per indicació de l’alcalde i és visible des de l’antiga carretera GI-633. Per la inconsciència dels llogaters dels terrenys a l’hora de facilitar l’activitat agrícola sense entrebancs, segurament acabarà desclavada i llençada en un marge, a menys que algun alcalde no la rescati com s’ha hagut de fer amb Sant Jordi 3.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular, de 25 x 20 cm les bases x 70 cm d’altura, amb les inscripcions “COLOM” i “GAHV.s” a les seves cares, situada a uns 20 m a l’O de la riera de Diana i a uns 96 m a l’E del marge E de la carretera GI-633z (antiga GI-633 pel pas a nivell de Sant Jordi Desvalls), en línia recta des del punt de coordenades X: 497603.5 i Y: 4659018.5 (Vilopriu 15 de 1927, ara suprimida) i aquest punt en línia recta des Vilopriu 15.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497665.9 i Y: 4658760.9

Graus: 42.08091794,2.97178060


Febrer de 2017: V16 desclavada i ajaguda, possiblement a prop de la seva ubicació
Desembre de 2021: V16

dissabte, 14 de maig de 2022

23/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

23. Vilopriu 15 bis (suprimida.2021-15.1927)Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 15 x 25 cm les bases x 85 cm l’altura, amb les inscripcions “GAHU” (per Gaüses) a la cara O i “COLM” (per Colomers) a la cara E, situada al costat S del camí veïnal antic que va de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls a Sant Jordi Desvalls, en terreny de blat de Josep Quintana de Colomers, a uns 30 m de la mateixa carretera, a uns 150 m de Vilopriu 14 (ara Vilopriu 15) en línia recta -la qual travessa els dos camins veïnals que des de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls fan cap a Gaüses i cap a Sant Jordi Desvalls-, que no es veu, i d’on es veu la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls al S, l’ermita de Nostra senyora dels Àngels al SO i Sant Jordi Desvalls a l’O.

2021: totalment desapareguda, segurament per raó d’obres a la carretera, als camins propers o al pont de la riera de Ramema.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: havent desaparegut qualsevol resta monumentada, hom suprimeix aquesta fita de la relació de fites numerades de la Delimitació municipal per tal de poder recuperar de nou a partir de l’anterior (Vilopriu 15) la numeració del 1927.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497603.3 i Y: 4659018.6

Graus: 42.08323874,2.97102271

Entre Vilopriu 15 i Vilopriu 15 bis, la línea és interior a la línea cadastral, que passa més a l’O.


Des d’aquest senyal en la cruïlla de l’antiga GI-633 de Colomers a Sant Jordi Desvalls, hom trobaria V15 bis-V15 (1927) a l’altre costat de carretera al marge S del camí que va del pont de la Ramema cap a Sant Jordi Desvalls


dissabte, 7 de maig de 2022

22/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

22. Vilopriu 15 (2021-14.1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma triangular, amb les arestes romes, de 35 x 30 x 18 cm les bases x 15 cm l’altura (si no és un error per 75, devia estar força enterrada), amb inscripcions referents a Gaüses (“GAH” i “USAS”) a les cares NO i O respectivament i a Colomers (“COLOMs”) a la cara E, situada en terrenys de vinyes i ravebleda d’Esteve Domènech de Colomers, a uns 15 m a l’E del camí veïnal del Pont de Ramema a Gaüses, a uns 350 m de Vilopriu 13 (Vilopriu 14 no s’ha trobat ni s'ha documentat fins el 2017) en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu només la carretera de l’Estartit a Sant Jordi Desvalls al S.

Gener de 2017: situada al camí que puja de la GI-633 al Molí, això és, en el trencant de Gaüses, es troba una mica trencada de la part superior, i s’hi reconeix, o intueix, ja que hi falta algun fragment, “COLOMES” (per Colomers) a la cara S, i “GAHU” i “SAS” (per Gaüses) a les cares N i O respectivament.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular (per triangular), de 40 x 20 cm les bases x 75 cm d’altura, amb les inscripcions “COLOM.s” i “GAH” (pensant-la de base rectangular en lloc de triangular, es perd una inscripció) a les seves cares, situada a uns 49 m al N de la intersecció de les carreteres GI-633 i GIV-6233, en línia recta des de Vilopriu 14.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497716.7 i Y: 4659221.3

Graus: 42.08506470,2.97239298

Entre Vilopriu 15 i Vilopriu 15 bis, la línea és interior a la línea cadastral, que passa més a l’O.
Desembre de 2021: V15