dissabte, 28 de novembre del 2020

Andarec per la gola del Fluvià (28/09/2020) 

 

Lluny de penyalars de roca tallant,

damunt la sorra molla de l’alfac,

cabanes de tronquets per a l’infant,

entre aigües a la gola l’afalac.