dimarts, 28 de juliol del 2020

CIÈNCIA I RAÓ EN L'ERA DEL COVID-19


Ocasionalment em dedico a l'herboritzaciò, al col·leccionisme i l’estudi de plantes de tot tipus. Amb el ben entès que m'atreuen d'una manera especial aquelles que, per les seves propietats, han estat considerades i anomenades com a plantes culinàries, aromàtiques, medicinals i remeieres.

No obstant això, provinent d'una tradició d'esquerres que, si voleu de manera idealista, pretenia d'elevar el nivell cultural i científic del mon obrer a través de corals i ateneus, no se m'acudiria mai de qüestionar, per una aparent contraposició a una sana tradició basada en el cultiu i el consum d'herbes, l'inqüestionable avenç que han suposat les ciències i la raó. I és a partir d'aquestes dues, les dues perles més importants i elevades del desenvolupament humà, segon el matemàtic i físic d'esquerres Alan David Sokal, que m'allunyo de qualsevol fe o obscurantisme pel que fa al tema de la pandèmia i la sanitat pública, és a dir, em nego a seguir discursos banalitzadors o negacionistes que, contràriament a la ciència i la raó, sotmeses sempre als tribunals de la crítica, el dubte i el control social a través d’acadèmies, universitats i governs, només són meres creences entabanadores i contràries a l'alliberament social de l'obscurantisme més medieval. Cert que la ciència i la raó han conviscut i, en alguna ocasió, han provocat moments espantosos en la història de la humanitat, però l'irracionalisme i l'esoterisme només ens poden portar a les etapes més fosques en la història de la humanitat, aquelles en les quals els humans no tenien altre remei que resar o explicar-se contes a la vora del foc o posar-se en mans de saludadors i curanderos per defugir la malaltia, la pesta.

La humanitat que ha aconseguit la ciència del segle XXI no es mereix el maltractament de qui potser encara no ha arribat al segle XVIII, el segle de les llums, perquè, malgrat els enredaires, el covid-19 existeix i és perillós, i demana de governs i ciutadans mesures de control i protecció, carregades de ciència i de raó, perquè són la ciència i la raó les que han alliberat, també amb les escoles públiques per a tothom, les classes populars de la maledicció eterna i han salvat la vida a més d'un veí de les nostres poblacions.