dijous, 24 de març del 2022

16/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

16. Vilopriu 9 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de prisma rectangular amb base de triangle rectangle, de 30 x 30 x 40 cm les bases x 60 cm l’altura, sense inscripcions, situada en un piló de terra en el camí del Barranc, en un olivet de Pere Bonany de Colomers, a uns 100 m de Vilopriu 8, que no es veu, i des d’on es veu el vèrtex de Santa Caterina al SE, seguint la línia que va des de l’extrem N del pont sobre la carretera de Sant Mori a Colomers, a uns 100 m del SO del Molí d’en Felip, passant per l’eix de la riera del Barranc fins a l’olivet de Josep Carabús de Cervià de Ter, a partir del qual seguint el camí del Barranc.

Abril de 2017: trobada molt desgastada, mig tombada i amb algun fragment perdut a l'extrem NO del camí del Barranc, fou clavada de nou per indicació de l’Alcalde.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 40 x 30 x 25 cm les bases x 70 cm d’alçària, situada al N del Pi Bessó, al marge N d’un camí, seguint una línia poligonal des de Vilopriu 8 formada per 53 punts de suport auxiliar (vegeu Acta).

Coordenades UTM ETRS89: X: 498088.9 i Y: 4660412.9

Graus: 42.09579787,2.97688930

Entre Vilopriu 8 i l’eix N del pont de la carretera de Sant Mori a Colomers, la línia és exterior a la línia de cadastre, que passa més al S.

Entre Vilopriu 9 i Vilopriu 10, la línea és exterior a la línea cadastral, que passa més a l’E.


Abril de 2017: V9 mig tombada i quasi desclavada, possiblement pel pas dels camions de bombers durant el darrer incendi


Desembre de 2021: V9

 

dijous, 17 de març del 2022

15/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

 15. Vilopriu 8 (2021-1927)


Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 18 x 25 cm les bases x 60 cm l’altura, amb les inscripcions “V~u” (per Vilopriu) a la cara N i “C~s” (per Colomers) a la cara S, situada a 80 m al SE del Molí d’en Felip, al límit d’un terreny de vinya amb un rostoll de blat, propietats de Bonaventura Torras de Colomers, a uns 200 m de Vilopriu 7 en línia recta, que es veu, i d’on es veu la carretera de Sant Mori a Colomers a l’O.

Febrer de 2017: entre la riera de Vilopriu i la Mata, en un ermot rocallós enmig d’un camp de cultiu, conserva, amb la part superior corbada, unes inscripcions, delimitades per una titlla en la seva part superior, que fan referència a Vilopriu (“V...U”) i a Colomers (“C...S”) a les cares N i S, respectivament; es veu des de la carretera.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular, amb la cara superior arrodonida, de 20 x 25 cm les bases x 60 cm l’altura, amb les inscripcions “Vù” i “C.s” a les seves cares, situada a uns 74 m al SE del Molí d’en Felip, dins d’un camp de conreu, en línia recta des de Vilopriu 7.

Coordenades UTM ETRS89: X: 498754.4 i Y: 4660049.1

Graus: 42.09252264,2.98493788

Entre Vilopriu 8 i l’eix N del pont de la carretera, la línia és exterior a la línia de cadastre, que passa més al S.
Desembre de 2021: V8

dijous, 10 de març del 2022

14/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

 14.  Vilopriu 7 (2021-1927)


Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 18 x 32 cm les bases x 20 cm l’altura, amb les inscripcions “Vpiu” (per Vilopriu) a la cara N i “Cmes” (per Colomers) a la cara S, situada al costat E d’un camí de treball, en un terreny sembrat de blat de moro de Josep Quintana de Colomers, a uns 150 m de Vilopriu 6 en línia recta, que no es veu, i des d’on no es veu cap referent geogràfic important per estar en una clotada.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita no monumentada, al NO dels Castellets (erròniament, ja que es troba a l’O de la Mata), a uns 137 m a l’O del camí de Vilopriu, en línia recta des de Vilopriu 6.

L’antiga monumentada, no trobada després de múltiples recerques, podria estar enterrada o embardissada sota del marge E del camí de treball.

Coordenades UTM ETRS89: X: 498945.3 i Y: 4659956.3

Graus: 42.09168711,2.98724646

Entre Vilopriu 7 i Vilopriu 8 la línea és exterior a la línea de cadastre, que passa més al S.


La monumentada de 1927 podria estar enterrada sota el marge esllavissat al costat E d’aquest camí de treball

divendres, 4 de març del 2022

13/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

 13. Vilopriu 6 (2021-1927)


Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, amb la part superior corbada, de 16 x 25 cm les bases x 35 cm l’altura, amb les inscripcions “V~u” (per Vilopriu) a la cara N i “C~s” (per Colomers) a la cara S, situada al costat del camí veïnal de Vilopriu a Colomers, en terreny de blat de Narcís Ferrer de Colomers, a uns 250 m de Vilopriu 5 en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu només l’ermita de Nostra Senyora dels Àngels al SO.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita no monumentada, situada als Castellets (erròniament, ja que és al camí de Vilopriu, a la Mata), al marge E del camí de Vilopriu, en línia recta des de Vilopriu 5.

L’antiga monumentada no ha estat trobada: potser podria estar enterrada al marge del camp O arran de l’eixamplament del camí durant l’època del pas dels carros als tractors i a les recol·lectores.

Coordenades UTM ETRS89: X: 499089.4 i Y: 4659908.4

Graus: 42.09125588,2.98898901
Entre el marge O del camí de Colomers a Vilopriu, on podria estar enterrada la monumentada de 1927, i el camí que s’enfila cap al puig de la Mata des del marge E, s’escauria V6