dissabte, 18 de juny del 2022

i 28/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

28. Sant Jordi 4 (2009-1927)-Foixà 1 (2017-1927)

Sant Jordi 4Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Sant Jordi Desvalls: fita comuna als tres termes de Colomers, Sant Jordi Desvalls i Foixà, no monumentada, a la intersecció de l’eix d’aigües del riu Ter amb la perpendicular traçada des del punt d’arribada a la riba del riu de la línia que limita la propietat de pins d’Assumpció Bas Martí de Girona i els terrenys de pollancres propietat de l’Ajuntament de Colomers, reforçada amb una fita auxiliar.

Fita auxiliar: fita monumentada formada per un piló cònic de terra d’1 m de diàmetre x 1 m d’altura, situada a 20 m al SE del riu Ter, al límit d’una propietat de canyes de Ramon Tomàs amb una altra de pollancres de Francesc Pagès, ambdós de Sant Llorenç de les Arenes, a uns 200 m de Sant Jordi 3 en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu el Puig de Suros a l’E i el riu Ter al NO. Conté una descripció força enrevessada per tal de trobar Sant Jordi 4: la fita dels tres termes “se encuentra trazando desde este mojón auxiliar una recta de diez metros con una orientación de ciento novena y cuatro grados sexagesimales y desde el extremo de ésta linea a unos cuarenta metros sobre la normal trazada al eje de aguas del rio, está el mencionada mojón de tres términos”.

Acta de Delimitació de 28 de gener de 2009 amb Sant Jordi Desvalls: fita comuna als tres termes de Colomers, Sant Jordi Desvalls i Foixà, no monumentada, al curs de les aigües corrents del riu Ter, des de Sant Jordi 3 en línia recta. Fita auxiliar inexistent.

Coordenades UTM ED50 31T: X: 498281.4 i Y: 4658085.7
Coordenades reconvertides a UTM ETRS89 31N: X: 498187.967 i Y: 4657880.956

Graus: 42.07299407,2.97809515

Dona una coordenada de suport entre Sant Jordi 3 i Sant Jordi 4, sempre en línia recta: UTM ED50 31T:X: 498010 i Y: 6,4658085.7 reconvertida a UTM ETRS89 31N: X: 497917.166 i Y: 4657880. 958
 
Foixà 1Acta de Delimitació de 14 de desembre de 2017 amb Foixà, i d’acord a l’Acta de 21 de febrer de 1927: fita comuna als tres termes de Colomers, Foixà i Sant Jordi Desvalls, no monumentada, a l’eix de les aigües corrents del riu Ter.

Coordenades UTM ETRS89 31N: X: 498188.0 i Y: 4657881.0

Graus: 42.07299446,2.97809555


En la prolongació d’aquest límit entre parcel·les fins a l’eix del Ter s’escauria la fita SJ4-F1Colomers, juny de 2022


dissabte, 11 de juny del 2022

27/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

 27. Sant Jordi 3 (2009-1927)Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Sant Jordi Desvalls: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 10 x 25 cm les bases x 45 cm l’altura, amb les inscripcions “COLO/MES” (en dues línies, per Colomers) a la cara E i “SNR” (per Sobirànigues) a la cara O, situada al límit d’un terreny de rostoll de blat amb un altre sembrat de blat de moro, de Jaume Feliu i Jaume Vila respectivament, ambdós de Sant Jordi Desvalls, a uns 150 m de Sant Jordi 2 en línia recta, que es veu, i d’es d’on només es veuen els arbres de la riba del Ter al S.

Acta de Delimitació de 28 de gener de 2009 amb Sant Jordi Desvalls: fita monumentada de pedra de composició gresosa i coloració rogenca en forma de paral·lelepípede recte rectangular, de 10 x 25 cm les bases x 45 cm l’altura, amb les inscripcions “COLOMES” a la cara N i “SNR” a la cara S, situada a uns camps de conreu a l’E del bosc de Viladevall, seguint Sant Jordi 2 en línia recta, trobada trencada i tombada al costat d’un terme privat entre parcel·les, de pedra de composició comglomeràtica, de forma prismàtica de base rectangular, amb la part superior arrodonida, de 15 x 20 cm les bases x 25 cm l’altura.

Coordenades UTM ED50 31T: X: 497851.1 i Y: 4658089.6
Coordenades reconvertides a UTM ETRS89 31N: X: 497757.666 i Y: 4657884.859
 
Graus: 42.07302811,2.97289342
 
Gener de 2017: fita monumentada trobada trencada en dos fragments al marge del bosc, entre canyes, a causa del desplaçament realitzat pel pagès que treballa actualment el camp.

Febrer de 2017: fita monumentada recuperada i clavada a la plaça de la Vila de Colomers, darrera l’absis de l’Església, amb el peu següent: “Pedres termeneres recuperades en un marge de bosc entre Colomers i Sant Jordi Desvalls. En les actes de delimitació de 1927 i de 2009, figuren clavades juntes a l’extrem SO de Colomers (coordenades UTM ED50 31T: X: 497851,1 i Y: 4658089,6), entre unes canyes a dins d’un camp: mentre la conglomeràtica feia de fita entre parcel·les privades, la gresosa i treballada feia de fita de terme entre Sobirànigues (nom que s’intueix a la cara O: “SOBI-RANI-GAS”) i Colomers (a la cara E: “COLO-MES”)”


Límits de dos camps on es va trobar SJ3 l’any 2009
SJ3 trobada llençada al marge del bosc el gener de 2017
SJ3 reconstruïda darrera l’absis de l’església el febrer de 2017

diumenge, 5 de juny del 2022

26/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

IV. SUD

26. Sant Jordi 2 (2009-1927)Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Sant Jordi Desvalls: fita monumentada consistent en una pedra no treballada de forma irregular, de 60 x 25 cm les bases x 10 cm l’altura, situada al marge O del camí carreter conegut pel nom de camí del bosc de Viladevall (tot i que la descripció només la fa possible al marge E, com es dedueix també de la descripció de Sant Jordi 3), en terreny sembrat de blat de Jaume Vila de Sant Jordi Desvalls, a uns 400 m de Sant Jordi 1 -en una línia d’acord a l’eix del camí del Pla de Roda fins a trobar el camí del bosc de Viladevall i seguir per l’eix d’aquest en direcció al Ter-, que no es veu, i des d’on es veuen els arbres de la ribera del Ter al S.

Acta de Delimitació de 28 de gener de 2009 amb Sant Jordi Desvalls: fita no monumentada al marge E del camí del bosc de Viladevall, seguint des de Sant Jordi 1 l’eix del camí del Pla de Roda fins a la intersecció amb el camí que uneix la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls o GI-633z (antiga GI-633) amb el camí de la Parcel·lària del pla de Sobiràniques, per on continua en direcció O fins a la seva intersecció amb el camí del bosc de Viladevall i continuar per aquest en direcció SE pel seu eix fins a seguir una línia poligonal des de l'últim punt de la qual arriba en línia recta fins a la fita.

Juny 2017: Just al marge del bosc hi ha un munt de pedres entre les quals podria conservar-se la monumentada irregular de 1927.

Coordenades UTM ED50 31T: X: 497808.6 i Y: 4658221.0
Coordenades reconvertides a UTM ETRS89 31N: X: 497715.167 i Y: 4658016.26

Graus: 42.07421146,2.97237915

Hi ha 7 coordenades més per precisar Sant Jordi 2:

Intersecció camins Pla de Roda i el que uneix GI-633z amb el camí de la parcel·lària:
497710.3,4658264.0 reconvertida a 497616.867,4658059.261

Intersecció amb camí del Bosc de Viladevall cap a l’O: 
497694.3,4658264.2 reconvertida a 497600.867,4658059.461

Eix del camí del bosc de Viladevall cap al SE: 
497749.0,4658204.9 reconvertida a 497655.567,4658000.16

Línia poligonal: 
497758.4,4658198.2 reconvertida a 497664.967,4657993.46; 
497770.5,4658194.2 reconvertida a 497677.067,4657989.46;
497786.4,4658198.1 reconvertida a 497692.967,4657993.36; 
497799.3,4658208.9 reconvertida a 497705.867,4658004.16, i fins a Sant Jordi 2 en línia recta.
En aquest camp al N d’un bosc i davant d’un marge amb un piló de roques que podria contenir l’antiga pedra irregular, s’escauria SJ2