divendres, 29 d’abril de 2022

21/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

21. Vilopriu 14 (2021-inexistent.1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita no contemplada.

Gener de 2017: fita trobada per l'alcalde seguint la línia cadastral al S del Molí, en un bosquet, a uns 15-20 metres al SO d’un camp allargat, porta les inscripcions “COLO” i “MES” (per Colomers), a les cares S i E respectivament, i “GAHU.S” (per Gaüses), a la cara N.

Juliol de 2021: notificada per l'alcalde al servei de l’Institut Cartogràfic, amb la conseqüent visita in situ per a la rectificació de la proposta d’Acta, es troba situada al cim de la pineda de davant l’inici del camí de Sobirànigues i mostra, a més de les inscripcions referides a Colomers i a Gaüses, dues línies a la part superior indicant les direccions del terme cap al N i l’O.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base triangular, de 30 x 20 x 20 cm les bases x 30 cm d’altura, amb les inscripcions “MES”, “COLO” i “GAHVS” a les seves cares, situada al sud de la Garriga petita (erròniament, perquè és al sud del Molí), a uns 86 m al N del marge N de la carretera GI-633, en línia recta des de Vilopriu 13.

Coordenades provisionals UTM ETRS89 31N: X: 497879.2 i Y: 4659328.4

Graus: 42.08602976,2.97435736


Desembre de 2021: V14