dissabte, 14 de maig de 2022

23/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

23. Vilopriu 15 bis (suprimida.2021-15.1927)Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 15 x 25 cm les bases x 85 cm l’altura, amb les inscripcions “GAHU” (per Gaüses) a la cara O i “COLM” (per Colomers) a la cara E, situada al costat S del camí veïnal antic que va de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls a Sant Jordi Desvalls, en terreny de blat de Josep Quintana de Colomers, a uns 30 m de la mateixa carretera, a uns 150 m de Vilopriu 14 (ara Vilopriu 15) en línia recta -la qual travessa els dos camins veïnals que des de la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls fan cap a Gaüses i cap a Sant Jordi Desvalls-, que no es veu, i d’on es veu la carretera de l’Estartit-Sant Jordi Desvalls al S, l’ermita de Nostra senyora dels Àngels al SO i Sant Jordi Desvalls a l’O.

2021: totalment desapareguda, segurament per raó d’obres a la carretera, als camins propers o al pont de la riera de Ramema.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: havent desaparegut qualsevol resta monumentada, hom suprimeix aquesta fita de la relació de fites numerades de la Delimitació municipal per tal de poder recuperar de nou a partir de l’anterior (Vilopriu 15) la numeració del 1927.

Coordenades UTM ETRS89: X: 497603.3 i Y: 4659018.6

Graus: 42.08323874,2.97102271

Entre Vilopriu 15 i Vilopriu 15 bis, la línea és interior a la línea cadastral, que passa més a l’O.


Des d’aquest senyal en la cruïlla de l’antiga GI-633 de Colomers a Sant Jordi Desvalls, hom trobaria V15 bis-V15 (1927) a l’altre costat de carretera al marge S del camí que va del pont de la Ramema cap a Sant Jordi Desvalls