divendres, 15 d’abril de 2022

19/28 UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS: RECORREGUT EN SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE (E-N-O-S)

19. Vilopriu 12 (2021-1927)
Delimitació de 4 de juny de 1927 amb Vilopriu: fita monumentada de pedra treballada en forma de paral·lelepípede rectangular, de 18 x 25 cm les bases x 45 cm l’altura, amb les inscripcions “COLO” i “MES” (per Colomers) a les cares S i E respectivament (s’obvia una inscripció de la cara N que sembla dir “GAHUS”, per Gaüses, així com dues línies superiors indicant la direcció del terme en aquest lloc), situada al peu d’una paret de pedres que separa les pinedes de Josep Quintana de Colomers i Pere Ribas de Sant Jordi Desvalls, a uns 200 m de Vilopriu 11 en línia recta, que no es veu, i des d’on es veu Ultramort al SE i el riu Ter al S.

Gener de 2017: recerca infructuosa per la feixa superior d’una pineda des del camí carener que arrenca a O de Vilopriu 11, fins a arribar, amb moltes dificultats per la brossa vegetal, sobre el punt d’intersecció a escaire de dues parets de pedra seca d’uns 2 m d’altura on, segons cadastre, s’escauria la fita.

Juny de 2021: després d'altres intents no reeixits tampoc, trobada molt emboscada i embrossada a la feixa inferior al carener, al peu de la intersecció a escaire de dues parets d'uns 2 m d’altura que aquest cop m’he decidit a baixar per un desmunt una mica anterior, força malmesa, amb inscripcions que fan referència a Colomers (“COLO” i “MES”) en les cares S i E respectivament i a Gaüses (s’intueix “GAHU”) a la cara N, i amb dues línies assenyalant les direccions N i O del terme en la seva part superior.

Acta de Delimitació de 19 de novembre de 2021 amb Vilopriu: sense localitzar en els treballs tècnics previs i aportada per l’alcalde, fita monumentada de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular, de 18 x 20 cm les bases x 45 cm d’altura, amb les inscripcions “COLO” i “MES” a les seves cares (s'obvia la inscripció referida a Gaüses en una tercera cara), situada al SE de les Closes (erròniament per l’E del Molí), al peu d’un antic talús de pedra i de difícil accés, en línia recta des de Vilopriu 11.

Coordenades UTM ETRS89: X: 498013.4 i Y: 4659634.8

Graus: 42.08878971,2.97597893


Juny de 2021: V12 emboscada i embrossada al peu d’un mur


Desembre de 2021: V12