diumenge, 22 de març de 2020

CONFINAMENT 1: UNA MIRADA NOVA PER A UNA RELACIÓ NOVAUNA MIRADA NOVA PER A UNA RELACIÓ NOVA

A començament del segle XVI, potser l’any 1512, tingué lloc l’inici del gir copernicà (publicat el 1543, amb el nom de Sobre les revolucions de les esferes celestes), el qual portà a la substitució del model astronòmic ptolemaic (geocèntric) per un model heliocèntric, encara que d’òrbites circulars (fins a Kepler i el misteri dels vuit minuts d’arc).

Copèrnic i la seva revolució copernicana només reeixiren, però, quan l’astrònom polonès canvià d’ubicació l’observador. En efecte, sense menystenir ni modificar unes dades empíriques que en principi no havien de contenir cap error determinant, Copèrnic en feu prou de traslladar l’observador de la terra al sol, i girar, doncs, el sentit de l’observació, de manera que l’objecte observat passava a ser el subjecte observant, i viceversa: des de la nova ubicació, no hi havia cap mena de dubte, la terra donava voltes entorn del sol.

Potser si els humans, quan tornem a la natura, féssim un gir copernicà semblant, i giréssim la mirada cap a nosaltres, descobriríem que els principals responsables dels canvis que han comportat aquest nou virus som, potser, nosaltres mateixos.

I mirar-nos i conèixer-nos, són els passos imprescindibles per canviar i fer les coses millor que no hem fet fins avui. La clau, doncs, és al palmell de la nostra mà!

Cap comentari: