dijous, 30 d’agost de 2012

"Arrigo! ah, parli a un core." (Helena: Verdi, Les Vespres Sicilianes)

  Desembarcament de Pere el Gran a Trapani

Una estranya combinació de cultura a partir de les classes populars anònimes (sicilianes, en aquest cas), Pere el Gran, Gramsci, Verdi i Callas, perquè el catalanisme és el nostre universalisme!

MANIFESTACIONS DE SECTARISME
Antonio Gramsci

"Una de les manifestacions més típiques del pensament sectari (pensament sectari és aquell que impedeix veure que el partit polític no només és l’organització tècnica del partit en ell mateix sinó tot el bloc social del qual el partit és guia perquè és la seva expressió necessària) és la de creure que sempre es poden fer determinades coses inclús després d’haver canviat la ‘situació políticomilitar’. En Pere llança un crit i tots aplaudeixen i s’entusiasmen: l’endemà, la mateixa gent que ha aplaudit i s’ha entusiasmat en sentir fer el crit, fa veure que no sent res, s’amaga, etc; després de l’endemà, la mateixa gent renya en Pere, l’humilia i arriba fins i tot a colpejar-lo i a denunciar-lo. En Pere no entén res, però en Berenguera, que ha donat ordres a en Pere, li retreu que no ha cridat bé o l’acusa de ser un roí o un inepte, etc. En Berenguera està convençut que el crit, elaborat per la seva excelentíssima capacitat teòrica, ha d’entusiasmar i arrossegar sempre, perquè els membres de la seva camarilla sempre fingeixen que s’entusiasmen, etc. Seria interessant descriure l’estat d’ànim, d’estupor i inclús d’indignació, del primer francès que va veure rebel·lar-se al poble sicilià de les Vespres."

[Les Vespres sicilianes foren un aixecament popular de Sicília contra la dominació francesa (1282), que originà la coronació, com a rei de l'illa, de Pere el Gran de Catalunya-Aragó després de la seva victoriosa intervenció militar feta a petició dels sicilians: fou l'inici de la dominació catalana de Sicília]


Un enllaç interessant: Les dones de les Vespres Sicilianes