dimarts, 1 de maig de 2012

No vull pagar: de la Revolta dels angelets de la terra de la Catalunya Nord a la Revolució americanaA la Catalunya-Nord, la gabella de la sal imposada (1661) pels francesos per sufragar les despeses de l’ocupació (places fortes i funcionariat) esdevinguda en virtut del Tractat dels Pirineus de 1659 entre Espanya i França, provocà la revolta dels nord-catalans contra l’impost i l’ocupació francesos. En efecte, els pagesos nord-catalans, anomenats els Angelets de la terra, s'insurreccionaren en dues ocasions (1667-1668 i 1670-1674) contra els nous senyors de les seves terres, al Vallespir, el Conflent i al Rosselló.

Si bé la Revolta dels angelets nord-catalans no aconseguí la independència de França, una rebel·lió semblant, en canvi, el motí del te de Boston (Boston Tea Party), instigat pels colons i contrabandistes de te contra l’avantatge monopolístic que la nova Llei del Te aprovada (1773) pels britànics atorgava a la Companyia Britànica de les Índies Orientals, fou la guspira que, després de comportar que un centenar de persones disfressades d’indis llencessin al mar (16 de desembre) el te de tres embarcacions amarrades al port de Boston, portà la societat de les Tretze colònies cap a la Revolució, la Independència i a la fundació dels Estats Units d’Amèrica.

Es fa difícil saber si la iniciativa contra els peatges en les autopistes catalanes obre camins semblants o no. Sembla que en l'actualitat el sistema deixa poc marge per a l'èpica. En qualsevol cas, però, durant les vagues de tramvies de 1951 i 1957, els usuaris, a causa de l'augment de preus i el greuge comparatiu amb els preus del mateix servei a Madrid, deixaren de pagar el bitllet deixant de pujar als tramvies, és a dir, abandonant-ne l’ús. Avui, en canvi, la gent s’ha estimat més no pagar que renunciar voluntàriament a l’ús de les autopistes, la qual cosa palesa que s’està discutint ja la propietat de la infraestructura.

I tot plegat, desobediència civil i termes de la discussió, venint de la iniciativa ciutadana, sovint acusada d'inhibició, és un pas molt important.