dissabte, 7 de gener de 2012

per venerar l'orb ídol que, farsant, / prediu pesta i malures sols cercant / de gravar al front dels porucs son encuny (Margalida Pons)


Sí, vam haver de fer del silenci paraules perquè qui ens emmordassà en la dictadura, s’erigí, subreptíciament, en guarda amatent i vigilant de la seva obra perfecta.
Després de cosir-nos els llavis i esparadrapar-nos la boca durant força temps, se’n volgué rentar les mans democràticament davant de tothom. Així, al cap d’uns anys de tenir-nos bocaclosos, proclamà, ben fort en mig de la plaça del mercat i de la transició, mentre ens arrencava els esparadraps davant d’amics i mercaders amb la panòplia i la petulància d’un gran i democràtic alliberador: _Veieu, si tenen la boca tancada!