dijous, 19 de gener de 2012

Ens ha quedat el paradís en blanc!

El Jardí de les Delícies, d'El Bosc

Havíem començat a fressar senders que ens havien de dur cap a un paradís que encara no albiràvem, fins que, refiats de déus que havíem entronitzat sota la falsa aparença de llurs magarrufes, els confiàrem els nostres destins.
I llur avidesa possessiva ens mostrà, de grat i per força, un paradís ben inabastable, fins a aconseguir que el perdéssim definitivament i irremeiablement.
I els déus no han vessat ni vessen encara cap llàgrima!

1 comentari:

Pais secret ha dit...

No em costa gens traslladar el que has escrit a la realitat actual, al que ens aclapara dia sí i dia també.
Però prefereixo quedar-me amb la bellesa de les paraules per si mateixa, sense anar més enllà.